Teachers Service Commision | सम्पर्क


TSC

नेपाल सरकार
शिक्षक सेवा आयोग
सानोठीमी, भक्तपुर, नेपाल

 

E-mail - info@tsc.gov.np
Website - www. tsc.gov.np
Phone: 01-6637873 / 01-6638151,01-6637872(Fax)

वेभ साइट अपडेटः खगेन्द्रराज जोशी  
शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी,भक्तपुर