Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्राथमिक शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको ५ वटै क्षेत्रको परीक्षा केन्द्रहरु प्रकाशित गरिएको सूचना
image

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्राथमिक शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको ५ वटै क्षेत्रको परीक्षा केन्द्रहरु प्रकाशित गरिएको छ। परीक्षा केन्द्रको विस्तृत विवरण आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.com को डाउनलोड भित्रको सुचना/विज्ञापन वाट डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड