सम्पर्क

नेपाल सरकार
शिक्षक सेवा आयोग
सानोठीमी, भक्तपुर, नेपाल

E-mail - info@tsc.gov.np
Website - www. tsc.gov.np
Phone: 01-6637873 / 01-6638151,01-6637872(Fax)

वेभ साइट अपडेटः खगेन्द्रराज जोशी 
शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी,भक्तपुर