सूचना/बिज्ञापन

विवरण

पुरा विवरण

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमिक तहमा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको निम्नमाध्यमिक तहमा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्राथमिक तहमा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको सूचनाnew

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत निम्न माध्यमिक तहको सबै जिल्लाको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम 

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा अन्तर्गत माध्यमिक तहको सबै जिल्लाको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम

क्षेत्रीय बढुवा समितिले शिक्षक वढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि(प्रक्रिया)हरु

खुला विज्ञापनको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

काठमाडौं जिल्लाको माध्यमिक तहको स्वास्थ्य शारीरिक विषयसम्बन्धी सूचना

अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

०७० आश्विन मसान्तभित्र अध्यापनअनुमतिपत्रको डाटा इन्ट्रि तथा रुजु गर्ने सम्बन्धमा

कार्यसम्पादन मूल्याड्ढन तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको पदसंख्या संशोधनसम्बन्धी सूचना

अध्यापन अनुमतिपत्र तथा शिक्षक वढुवाको विज्ञापनसम्बन्धमा जि.शि.का.लाई जरुरुी सूचना

स्थायी अध्यापनअनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षाको विज्ञापन तथा परिमार्जित विशिष्टीकरण तालिका– २०७०

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको विज्ञापन