नतिजा फाइल

विवरण

पुरा विवरण

शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत तेह्रथुम, मनाङ  जिल्लाको निम्नमाध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा तेह्रथुम, मनाङ जिल्लाको प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणी र मनाङ जिल्लाको प्राथमिक तह प्रथम श्रेणी ,खोटाङ जिल्लाको माध्यमिक तह द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको नतिजा विवरण


शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत तेह्रथुम, ललितपुर, मनाङ, पाल्पा, बर्दिया, कंचनपुर जिल्लाको माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा मनाङ, बर्दिया, कंचनपुर जिल्लाको माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको नतिजा विवरण


वि.नं. १६,१७,१८/०६६/६७ कार्यरत तर्फ पुर्नेयोगको नतिजा मध्यमााचल विकास क्षेत्र

वि.नं.१६,१७ र १८/०६६/६७ कार्यरत तर्फ पुर्नेयोगको नतिजा पूर्वान्चल विकास क्षेत्र

वि.न.१४(नि मा)तह पुर्नेयोगको नतिजा

वि. न.१६,१७/ ०६६/ ६७ (मा. वि.,नि. मा.)कार्यरत तर्फको अध्यापन अनुमतिपत्रकॊ नतिजा

वि न १८/०६६/६७ (प्रा. वि.) कार्यरत तर्फको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा

वि.नं. १३ र १५ को पुर्नेयोगको नतिजा


वि. न. १४ नि.मा. लाइसेन्स नतिजा २०६७ कार्तिक

वि. न.१३ मा. वि. लाइसेन्स नतिजा २०६७ असोज

वि. न. १५ प्रा. वि. लाइसेन्स नतिजा २०६७ असोज