नतिजा फाइल

विवरण

पुरा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) वढुवा अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा (विशेष) अन्र्तगत कालिकोट र कपिलवस्तु जिल्लाको नतिजा विवरण


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) वढुवा अन्तर्गत बझाङ जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) वढुवा अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत मुगु र पाँचथर जिल्लाको बढुवा नतिजा विवरण


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत दोलखा जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत उदयपुर र जाजरकोट जिल्लाको नतिजा विवरणकार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत प्युठान जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत गोरखा जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत डोटी जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत स्याङजा जिल्लाको नतिजा विवरणकार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत भोजपुर जिल्लाको नतिजा विवरणशिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत पर्वत, दैलेख तथा संखुवासभा जिल्लाको नतिजा विवरण


शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत ताप्लेजुङ, नुवाकोट, गुल्मी र बाग्लुङ जिल्लाको नतिजा विवरण

शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा अन्तर्गत अर्घाखाँची, चितवन जिल्लाको नतिजा विवरण