नतिजा फाइल

विवरण

पुरा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने विशेष वढुवा अन्तर्गत काठमाडौं जिल्लाको नतिजा विवरण


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने वढुवा (विशेष) अन्तर्गत दाङ जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने वढुवा (विशेष) अन्तर्गत रुकुम जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने विशेष वढुवा भक्तपुरको नतिजा विवरण


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा (विशेष) अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको नतिजा विवरणकार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) वढुवा अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा (विशेष) अन्र्तगत कालिकोट र कपिलवस्तु जिल्लाको नतिजा विवरण


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) वढुवा अन्तर्गत बझाङ जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) वढुवा अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत मुगु र पाँचथर जिल्लाको बढुवा नतिजा विवरण


कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत दोलखा जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत उदयपुर र जाजरकोट जिल्लाको नतिजा विवरणकार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत प्युठान जिल्लाको नतिजा विवरण

कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत गोरखा जिल्लाको नतिजा विवरण