नतिजा फाइल

विवरण

पुरा विवरण

शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने(विशेष) बढुवा अन्र्तगत झापा, कास्की र बाँके जिल्लाको नतिजा विवरणशिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत ओखलढुङ्गा, सुनसरी र लमजुङ जिल्लाको नतिजा विवरण


शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत इलाम, मकवानपुर, मुस्ताङ, रोल्पा र डडेल्धुरा जिल्लाको नतिजा विवरण


शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत धादिङ जिल्लाको प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक द्वितीय तथा म्याग्दी जिल्लाको प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक द्वितीय र सल्यान जिल्लाको प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा बैतडी जिल्लाको प्राथमिक द्वितीय, प्रथम र  निम्नमाध्यमिक द्वितीय, प्रथम र माध्यमिक द्वितीय, प्रथम को नजिता विवरणशिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्तर्गत सोलुखुम्बु, नवलपरासी, रसुवा, कैलाली, डोल्पा जिल्लाको प्राथमिक द्वितीय तथा सोलुखुम्बु, नवलपरासी, रसुवा,कैलाली जिल्लाको प्राथमिक प्रथम तथा सोलुखुम्बु, नवलपरासी, रसुवा, कैलाली जिल्लाको नि.मा. द्वितीय तथा सोलुखुम्बु, नवलपरासी, रसुवा, कैलाली जिल्लाको नि.मा.द्वितीय तथा नवलपरासी, रसुवा,कैलाली र डोल्पा जिल्लाको माध्यमिक द्वितीय तथा डोल्पा जिल्लाको माध्यमिक प्रथम तह श्रेणीको नतिजा विवरण

शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत धनकुटा, तनहुँ, दार्चुला, रामेछाप, जुम्ला जिल्लाको प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा धनकुटा, तनहुँ, रामेछाप जिल्लाको प्राथमिक तह प्रथम श्रेणी तथा धनकुटा, तनहुँ, दार्चुला, रामेछाप जिल्लाको निम्नमाध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा दार्चुला, रामेछाप, जुम्ला जिल्लाको माध्यमिक द्वितीय श्रेणी र दार्चुला जिल्लाको माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको नतिजा विवरण


शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत पाल्पा, खोटाङ, ललितपुर, बर्दिया जिल्लाको प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा पाल्पा, खोटाङ, कंचनपुर, ललितपुर बर्दिया, जिल्लाको प्राथमिक तह प्रथम श्रेणी तथा खोटाङ, कंचनपुर, ललितपुर र बर्दिया जिल्लाको निम्नमाध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी र बर्दिया जिल्लाको निम्नमाध्यमिक तह प्रथम श्रेणी तथा पाल्पा जिल्लाको निम्नमाध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको नतिजा विवरण


शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत तेह्रथुम, मनाङ  जिल्लाको निम्नमाध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा तेह्रथुम, मनाङ जिल्लाको प्राथमिक तह द्वितीय श्रेणी र मनाङ जिल्लाको प्राथमिक तह प्रथम श्रेणी ,खोटाङ जिल्लाको माध्यमिक तह द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीको नतिजा विवरण


शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने (विशेष) बढुवा अन्र्तगत तेह्रथुम, ललितपुर, मनाङ, पाल्पा, बर्दिया, कंचनपुर जिल्लाको माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणी तथा मनाङ, बर्दिया, कंचनपुर जिल्लाको माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीको नतिजा विवरण


वि.नं. १६,१७,१८/०६६/६७ कार्यरत तर्फ पुर्नेयोगको नतिजा मध्यमााचल विकास क्षेत्र

वि.नं.१६,१७ र १८/०६६/६७ कार्यरत तर्फ पुर्नेयोगको नतिजा पूर्वान्चल विकास क्षेत्र

वि.न.१४(नि मा)तह पुर्नेयोगको नतिजा

वि. न.१६,१७/ ०६६/ ६७ (मा. वि.,नि. मा.)कार्यरत तर्फको अध्यापन अनुमतिपत्रकॊ नतिजा

वि न १८/०६६/६७ (प्रा. वि.) कार्यरत तर्फको अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा

वि.नं. १३ र १५ को पुर्नेयोगको नतिजा