Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


अध्यापन अनुमतिको अभिलेख image
आ.ब. ०६०/०६१ देखि आ.ब. ०६६/०६७ सम्म (बि.न. १ देखि बि.न. १८ सम्म ) को अध्यापन अनुमतिको अभिलेख पि.डी.एफ फर्म्याटमा उपलब्ध छ हेर्न डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र बि.नं. २१ देखि बि.नं. ३० सम्मको अभिलेख हेर्न आयोगको अध्यापन अनुमति पत्र जारी/निर्णय मिति र परीक्षार्थीको रोल नं. इन्ट्री गर्नु पर्नेछ ।

नयाँ अपडेट


ताना गौतम

अध्यक्ष

ज्ञानी यादव

सदस्य

...................

सदस्य

डा. तुलसीप्रसाद थपलिया

प्रशासकीय प्रमुख

सहसचिव

दामोदर आचार्य

उप सचिव (सूचना अधिकारी) 

माे‍ = नं = ९८५१२३३६५४

 

थप डाउनलोड