Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


तह र विषय फरक परेको सम्बन्धी जरुरी सूचना
image

केही परीक्षार्थीहरुको परीक्षा दिने तह र विषय फरक परेको भनी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइवाट लेखी आएकोले सम्बन्धित परिक्षार्थीहरुको लागि हाललाई परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । सो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np को सुचना/विज्ञापन भित्रको डाउनलोड भित्रवाट हेर्न सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड