Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


आन्तरिक प्रतियोगतात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने २५ प्रतिशत वढुवाको परीक्षाकेन्द्र प्रकाशित गरिएको सूचना
image

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा आन्तरिक प्रतियोगतात्मक परीक्षाको आधारमा गरिने २५ प्रतिशत वढुवाको मिति २०७५।६।१४ गते आइतवार १:३० वजे हुने परीक्षाको परीक्षाकेन्द्र प्रकाशित गरिएको गरिएको छ । उक्त सूचना आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np को डाउनलोड भित्रको सुचना/विज्ञापनमा गइ डाउनलोड गर्न सकिनेछ । Download

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड