Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


शिक्षक सेवा आयोगद्वारा निम्नमाध्यमिक शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको ५ वटै क्षेत्रको परीक्षाकेन्द्र प्रकाशित गरिएको सूचना
image

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा निम्नमाध्यमिक शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको ५ वटै क्षेत्रको परीक्षाकेन्द्र प्रकाशित गरिएको छ । उक्त सूचना आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np को डाउनलोड भित्रको सुचना/विज्ञापन वाट डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड