Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७५ प्रकाशन गरिएको सूचना
image

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७५ प्रकाशित गरिएको छ । उक्त सूचना आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.np को डाउनलोड भित्रको प्रकाशन /प्रतिवेदनवाट डाउनलोड गरी हेर्न सकिनेछ । Download

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड