Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


निम्नमाध्यमिक शिक्षकको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५
image

निम्नमाध्यमिक शिक्षकको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम, २०७५ आयोगको वेवसाइट www.tsc.gov.com को डाउनलोड वटन भित्र पाठ्यक्रम/नमुना प्रश्नपत्र वाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड