Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


माध्यमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापन
image

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा माध्यमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ । उक्त विज्ञापन शिक्षक सेवा आयोगको वेवसाईट www.tsc.gov.np को डाउनलोड वटन भित्रको सुचना विज्ञापनमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
Download

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड