Teachers Service Commision | कार्यक्षेत्र/कानुनी आधार


TSC

सुचना / बिज्ञापन


शिक्षक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने २५ प्रतिशत वढुवाको दरखास्त फाराम
image

शिक्षक पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने २५ प्रतिशत वढुवाको दरखास्त फाराम शिक्षक सेवा आयोगको वेवसाईट www.tsc.gov.np को डाउनलोड वटन भित्रको दरखास्त फाराम भन्ने वटनमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।
Download

नयाँ अपडेट

थप डाउनलोड